Informasjon om Korona – Corona til idretten i Levanger

Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet stoppes ut april.
Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

Les mer

Brev fra NFF

Viktig informasjon til alle klubber og lag.
All breddeaktivitet stoppes ut april.

Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet i fotballen.

Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet avlyses ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

Vedtaket kommer som følge av FHIs anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge. NFF følger situasjonen tett og er sammen med NIF i løpende dialog med helsemyndighetene.

NFF oppfordrer alle til å dele denne informasjonen videre ut i klubben.

 

_____________________________________________________________

IL Sverre Fotball tar følgende grep:

All bruk av graderober stoppes
Kom ferdig byttet til trening og ingen bruk av garderobe og dusj

Vi oppfordrer til følgende:
God håndhygiene
Ikke dusj i garderobe
Unngår håndhilsing

Videre:
Vis sunn fornuft ved omgang med folk som er syke

Hold dere unna følgende:
Utesteder
Kino
Konserter
Idrettsarrangementer med stor ansamling av mennesker
Lesesaler
Kantiner med ansamling av store folkemengder

 

_____________________________________________________________

NFF Trøndelag avlyser all aktivitet rundt Team og Klubb BDO denne vårsesongen.
Det betyr at alle sammlinger innen disse kategoriene stoppes.

_____________________________________________________________

Idrettsrådet i Levanger Kommune har sendt ut følgende skriv:

Idretten i Levanger

 

Arrangementer som samler mange mennesker, kan gi grunnlag for stor smittespredning.  Levanger kommune ønsker å legge seg på en streng linje, ikke minst for å hindre smitte til sårbare grupper, og inn i sykehus og sykehjem.

Arrangement i offentlige eller private regi med over 30 personer avlyses
.  Dette inkluderer også kultur og idrett.

Arrangement med færre deltagere enn 30 må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut i fra konteksten – dvs. hvor deltakerne kommer fra osv. Jo mer «blandet selskap», jo større er smitterisikoen.

 

Spørsmål hvis tvilstilfeller rettes per e-post: [email protected]

 

For mer og oppdatert informasjon:

https://levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Helse/Folkehelse/Korona—Corona/

 

Fint om dere sprer denne informasjonen i deres idrettslag/forening.

 

 

 

 

Kjersti Nordberg