Årlig møte -UTSATT

PÅ OPPFORDRING FRA HOVEDLAGET ER DET ÅRLIGE MØTET UTSATT.

DETTE GRUNNET KORRONA VIRUS OG KARANTENE HOS ENKELTE MEDLEMER

IL Sverre Fotball avholder årlig møte onsdag 11.03.20 kl 18:00 på Elberg

 1. Konstituering
  1. Åpning
  2. Godkjenning møteinnkalling
  3. Godkjenning dagsorden
  4. Valg av møteleder
  5. Valg av sekretær
  6. Valg av to representanter til protokollsignering
  7. Utdeling av Sverreskipet 2019
 2. Årsberetning 2019
 3. Godkjenning av regnskap 2019
 4. Godkjenning av budsjett 2020
 5. Evt
 6. Valg
 7. Avslutning

.