STATUS LEVA FRO ARENA ELBERG

Vi har nå fått på plass kunstgressdekket på Leva Fro Arena Elberg igjen, og banen er bygget ferdig etter de reviderte tegningene som ble godkjent i vår/sommer. Banen ble mandag 14. okt brukt for trening for første gang i år. Det vil ikke bli spilt kamper på banen i høst, dette planlegges fra våren.

Det arbeides nå videre med følgende:

– Få på plass gjerde rundt banen med list nederst for å stoppe granulat, samt granulatfanger fra Sparebank1-stiftelsen som integreres i gjerdet.

– Det er montert granulatfangere i alle kummer bortsett fra én, her vil det bli ettermontert.

– Finsand og gummi er tilbakeført. Siden finsand og granulat her ble gjenbrukt, var ikke finsand og granulat fordelt, men måtte spres på banen sammen. Dette fører til at fordelingen av sand og granulat ikke er optimal nå. Løsningen er å slådde banen hyppig, slik at den tunge finsanden fordeler seg nederst i kunstgresset, mens granulaten ligger oppå. Etter hyppig slådding vil det til våren bli påført et ekstra lag med gummigranulat.

– Det vil ryddes og ordnes rundt banen, og legges ny asfalt ved inngangsparti. Klubben planlegger i et eget prosjekt å starte rehabilitering av klubbhus og bygge platting som vil bygges mot asfaltkant, slik at området får et helhetlig og fint preg. Dette prosjektet vil ledes av en egen prosjektleder/prosjektgruppe.

– Banen ble noe forsinket ift opprinnelig plan, men det ser ut til at vi klarer å holde budsjettet.

 

For prosjektgruppa, Espen Leirset