Påmeding til Grasrottrener-kurs høsten 2019

Oppfordrer alle trenere i IL Sverre, som ikke har offisiell trener kompetanse om å melde seg på.

IL Sverre kjører nå i første omgang Delkurs 1 og 2. For de som ønsker Delkurs 3 og 4, så avholdes de av f.eks. Neset FK, Steinkjer, Stjørdals Blink på nyåret.

Klubben dekker deltageravgiften.

 

Mvh
Arne Egil Landrø
Daglig leder IL Sverre Fotball

Brev fra Krets:

TIL KRETSENS KLUBBER.

Påmeldingsfristen 22.sept nærmer seg, viktig at klubben nå tar en kartleggingsrunde blant alle trener som evt. mangler relevant delkurs. Alle nyrekrutterte trenere i J/G f.2013 skal melde seg på delkurs 1 denne høsten. Helt avgjørende at alle nyrekrutterte kull får trenere med relevant kompetanse fra starten😊

Påmelding for Grasrottrener-kurs høsten 2019 er åpnetJ Vi ber klubben distribuere denne meldingen til alle aktuelle trenere i klubben, samt gjøre et godt innsalg for å ta hele, eller deler av trenerkurset.

Årets kurstilbud fordeler seg i alle kretsens soner og medfører minimal reisetid for kursdeltakerne. NFF Trøndelag oppfordrer alle klubber til å sørge for at trenere i klubben har gjennomført relevant delkurs i forhold til alder på spillere de er trener for. Alle delkurs gjennomføres i en kombinasjon av fellessamlinger med fokus på praksis og teori gjennom e-læring.

Målgruppen for dette kurset er alle trenere i barne- og ungdomsfotball.

Delkurs 1: Trenere for 6 – 7 åringer (3`er fotball)

Delkurs 2: Trenere for 8 – 9 åringer (5`er fotball)

Delkurs 3: Trenere for 10 – 11 åringer (7`er fotball)

Delkurs 4: Trenere for 12 – 16 åringer ( 9`er fotball mot 11`er fotball)

Les mer om kursets innhold og oppbygning: https://www.fotball.no/trener/nff-c-lisens/nff-c–lisensutdanningen/

Alle kursdeltakere melder seg direkte på det kurset, hos det kursstedet, de ønsker. I påmeldingsskjemaet finner man hvilke kurs det tas sikte på å gjennomføre. Maksimalantall pr. delkurs er 30 deltakere pr. kurssted. NFF Trøndelag vil stenge påmeldingen fortløpende idet maksimalantallet er nådd. Her praktiseres først til mølla! Minimumsantallet er 10 deltakere for at et kurs skal gjennomføres.

All påmelding skjer elektronisk via dette påmeldingsskjemaet:   https://fotball.formstack.com/forms/pameldinggrasrottrenerhost2019

  1. august – 22 september: Påmeldingen til kurssesongen er åpen for alle delkurs

KURSAVGIFT PR. DELTAKER:
Delkurs 1: kr. 1 500, –
Delkurs 2: kr. 1 500, –
Delkurs 3: kr. 1 500, –
Delkurs 4; kr. 1 500, –

54% reduksjon i påmeldingsavgift,  700,- for alle påmeldte trenere fra arrangørklubb:-)

Vi håper med dette klubben gjør en god jobb i markedsføringen av NFF Grasrottrener kurset, og samtidig oppfordrer og motiverer aktuelle trenere til å gå fotballtrenerkurs. Hvert delkurs vil øker fotballkompetansen til kursdeltakerne til det beste for klubben, en selv og ikke minst spillerne man er trener for.

Vi ønsker at klubben legger ned en ekstra innsats for å motivere kvinner til å melde seg på kurset😊

Evt. spørsmål om sesongens trenerkurs og påmelding rettes til undertegnede.

Vennlig hilsen
Jan Christian Sørli
Utviklingskonsulent

[email protected]
Tlf. kontor.  41700804
Mobil. +47  93499124

www.fotball.no/trondelag
Postadresse: Lerkendal Stadion, 7031 Trondheim
Besøksadresse: Lerkendal Stadion, Adressatribunen
Telefon 73 82 14 60