STATUS KUNSTGRESS ELBERG

STATUS KUNSTGRESS ELBERG

Vi er forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan, og estimerer ferdigstillelse av banen til høstferien.

Grunnentreprenør Fiborg og Sellæg Maskin har hatt noen logistikk-problemer, med tilgang på masse med riktig fraksjon. Dette har nå løst seg, og arbeider går nå for fullt på banen. Forsinkelsen medfører at vi har fått ny dato for ferdigstillelse av grunnarbeid, som er 13. september.

Dette har skapt noen utfordringer med kunstgressleverandør Sport Surface. De skulle egentlig komme og legge kunstgresset nå i august, men må istedet komme medio september. Vi har etter en del diskusjon fått til en løsning der de kommer medio september for å legge gresset. Det er mer problematisk å legge gresset i september enn i august, fordi vi har plan om å gjenbruke finsanden som ligger i bunn av kunstgresset. Denne sanden må være helt tørr før den kan slåddes ned i gresset. Planen var å lufttørke sanden på banen før slådding, men slik lufttørking er vanskeligere i september enn i august. Det er et usikkerhetsmoment hvor våt sanden er, men vi har fått avtale med Fiborg om at de flytter sandbaggene innomhus og setter på byggvifte for å få den så tørr som mulig. Vi håper dette tiltaket er tilstrekkelig for å få sanden tørr.

I midten av september vil det være nødvendig med dugnadsinnsats for å bistå med legging av kunstgress, og vi håper på god velvilje til dette arbeidet når vi har arbeidsplanen for dette klar.

Estimert ferdigstillelse av banen blir dermed først til høstferien. Utsettelsen får etter det vi kjenner til ikke noen økonomiske eller andre konsekvenser for prosjektet, bortsett fra kostnader til baneleie i byggeperioden.

Både leverandørene av banen og vi i prosjektgruppa beklager forsinkelsene i forhold til oppsatt plan.

Espen Leirset,

for prosjektgruppa