Status Elberg juni 2019

Viser til oppdatering 31.05.2019 : https://ilsverre.no/2019/05/31/status-pa-rehabilitering-elberg/?avdeling=fotball

med følgende oppdatering,

Status Elberg juni 2019

Revidert plan for rehabilitering av Elberg er godkjent av Levanger kommune, og arbeidene går nå som normalt. Banen vil trolig bli spillbar i september.

Grunnentreprenør Fiborg og Sellæg Maskin er valgt etter anbudsrunde, og etter at de har påbegynt arbeidet og kjørt tungt utstyr på banen, har de henvist til partier som har myk undergrunn. Som et resultat av dette, har IL Sverre i mai fått utført en vurdering av grunnen med anbefalte tiltak av Norconsult. Anbefalte tiltak er:

* Å la de «myke» partiene bli liggende og ikke masseutskifte

* Unngå trafikkering med tungt anleggsutstyr, fordi det vil forårsake grunnbrudd i underliggende leire

* Entreprenøren må kontrollere at drenslaget har tilstrekkelig mektighet på 15 cm. Dette er utgangspunkt for den nye oppbyggingen.

* Isolasjon legges nederst med avretting på eksisterende drenslaget. Dette vil gi mer stabilt grunnlag for videre oppbygging, og spare et arbeidstrinn.

* Bærelag av pukk på 35 cm må legges ut med bulldoser og komprimeres med vals uten slag. Det må unngås at komprimeringen påvirker underliggende drenslag og vannmettet grunn.

Som følge av disse anbefalingene, er revidert plan for grunnarbeid godkjent av Levanger kommune 5. juni 2019. Den 17. juni avholdt møte mellom Fiborg og Sellæg Maskin, Norconsult og IL Sverre for nærmere avklaring og presisering av anbefalingene. Etter dette er entreprenør Fiborg og Sellæg Maskin klar for igangsette arbeidet igjen.

De påtrufne forholdene har medført forsinkelser i grunnarbeidet, noe som gjør at opprinnelig tidsplan blir noe utsatt. Ambisjonen er å være ferdig med grunnarbeid 20. august, for deretter å legge kunstgress og tilbakeføre sand og granulat på banen. Dette betyr at banen trolig vil være spillbar først i starten eller midten av september.

For klubben vil dette medføre samme situasjon med banekapasitet i starten av høstsesongen som det har vært i vårsesongen. Dette er svært uheldig, men dessverre et resultat av utfordringene i grunnen med Elberg.

Styret i IL Sverre Fotball er orientert om situasjonen i møte på Elberg 18. juni 2019. Spørsmål om arbeidet rettes til [email protected]