Rutiner ved lagbestilling_Macron

Viktig info fra MACRON:

Rutiner ved lagbestilling_Macron

  1. Alle som ikke har bestilt størrelse MÅ få TYDELIG melding om at dette må gjøres ASAP – Siste frist Torsdag 6.6.
  2. Vi sender så bestilling og kan levere ut samlet til klubben innen 20.6
  3. De som ikke har bestilt til da må påregne 14. dager fra de bestiller til de får utlevert klærne

Ber om at dere sørger for at dette blir kommunisert ut til alle aktuelle lagledere.

Med vennlig hilsen

Skandisport Nord AS

Bjørn Pedersen

Mobil 917 07 421