Status på rehabilitering Elberg

Her er en statusrapport for anleggsarbeidet som foregår på Elberg som er sendt Levanger kommune. Teksten legges også ut som orientering til klubbens medlemmer.

2 vedlegg

Mvh

Espen

 

Til Levanger kommune

Vi viser til godkjent spillemiddelsøknad med merknader for Elberg 19.11.2018, hvor det framgår at andre forhold i grunnen under Elberg enn det som er forutsatt, skal dokumenteres og meddeles kommunen.

Grunnentreprenør Fiborg og Sellæg Maskin er valgt etter anbudsrunde, og etter at de har påbegynt atbeidet og kjørt tungt utstyr på banen, har de henvist til partier som har myk undergrunn. Som et resultat av dette, har IL Sverre fått utført en vurdering av grunnen med anbefalte tiltak av Norconsult, se vedlegg 1.

For å unngå belastning på grunnen og risiko for grunnbrudd, anbefaler Norconsult å legge isolasjonslaget nederst, før det legges på drenerende masser, se vedlegg 2. Dette vil gi et mer stabilt grunnlag for videre oppbygging.

Ettersom de «myke» partiene er observert langs drensgrøfta ved sidelinjene, driver vi nå og sjekker drensgrøfta langs sidelinjene grundigere, og vi vil rette opp feil med drenssystemet dersom vi finner noen.

 

IL Sverre Fotball har planlagt ferdigstillelse av rehabiliteringen innen skolestart høsten 2019. Det er planlagt at kunstgresset skal legges på primo august. I dette arbeidet vil vi benytte kunstgressleverandør Sport Surface, i tillegg til klubbens medlemmer vil bli brukt til dugnagsarbeid. VI har per nå fortsatt ambisjon om å opprettholde denne tidsplanen.

Vi imøteser at kommunen tar kontakt dersom det er flere forhold rundt dette som ønskes avklart eller presisert.

Mvh

Espen Leirset, IL Sverre Fotball

2 vedlegg

vedlegg 1 RIG04 Norconsult