Aktivitetsavgift 2019

Alle som spiller på tennisanlegget må ha betalt aktivitetsavgift.
Betaling til kontonummer 4420 85 26275
Husk å oppgi navn på spiller/spillere, tlf.nr og e-post ved betaling

Aktivitetsavgift for 2019:

  • Familie: Kr. 2300,- inkluderer barn t.o.m. 18 år (1000 kr for første år)
  • Voksen: Kr. 1500,- (500 kr for første år)
  • Ungdom under 18 år: Kr. 500,-
  • Barn under 12 år: Kr. 200,-
  • Feriemedlemskap: Kr. 500,-
  • Studentpris Kr. 500,-
    Halv kontingent etter 1.august

Depositum låsbrikke: Kr. 200,- (kontakt Robert Dunning, Gimlevegen 16, tlf. 40 45 06 69)

Du må være medlem av IL Sverre for å være medlem av tennisgruppen. Denne avgiften betaler du for seg selv. For å bli medlem i IL Sverre Tennis må du gå inn på www.ilsverre.no og registrere deg som medlem i IL Sverre Tennis og betale medlemsavgiften. Informasjon om dette ligger på hjemmesiden. NB! Barn/ungdommer(før fylte 18 år), som er medlem av annet idrettslag, trenger ikke melde seg inn i IL Sverre, men betaler bare aktivitetsavgiften.

Tennisbanene har fått et nytt elektronisk låssystem. For å få en brikke må aktivitetsavgiften betales pluss et depositum på 200 kr. Kontakt Robert Dunning mobil 40450669 for utlevering av brikke.

Ønsker alle en riktig god ny tennissesong!

Hilsen styret

IL SVERRE TENNIS

Leder: Olav Dehli, tlf. 95850291

Sportslig Leder: Odd Gunnar Saksvoll, tlf. 95216897