Årsmøte Il Sverre 2019

Hovedlaget IL Sverre gjennomfører årsmøtet 13.03.19 kl. 1800 i Bistroen Levanger videregående skole, inngang fra sundet.

Forslag til saker må sendes styret senest to uker før årsmøtet.

Vi skal behandle vanlige årsmøtesaker, og saker som gjelder drift og videre utvikling av klubben. Styret ønsker også en dialog med de som møter for å få innspill til styrets arbeid kommende år.

Saksliste, saksframlegg og årsmelding legges ut på hjemmesiden 

Enkel servering.

Vel møtt! 

Saksliste til årsmøte 2019

Sak 4 – Behandle idrettslagets årsmelding herunder gruppeårsmeldinger

Sak 5 – Regnskap Hovedlaget revisjonserklæring Hovedlaget

Sak 6 – Behandlle forslag og saker 2018

Sak 7 – Medlemskontingent 2018

Sak 9 – Behandle idrettslagets organisasjonsplan 2018

Sak 10 – Valg

Årsmeldinger, regnskap og budsjett fra gruppene

 

Gruppenes årlige møter gjennomføres slik:

– Turn                   27. februar

– Fotball               28. februar

– Sykkel                5. mars

– Tennis                25. februar

Informasjon om sted, saksliste, saksframlegg og årsmelding finner dere under hver gruppe sin fane.

Sak 4 – Årsmelding hovedlaget – ÅRSMELDING IL SVERRE 2018

Sak 5 – Regnskap Hovedlaget

Balanse og resultat 311218

Hovedbok 2018

Fotball

Årsberetning 2018 fotballgruppa

Budsjett og regnskap 2018 og budsjett 2019 fotball

 

Tennis

Årsmelding 2018 Tennis

Regnskap 2018 Tennis

Budsjett 2018 Tennis

 

Turn

Årsmelding 2018 Turn

Sykkel

BUDSJETT OG REGNSKAP 2018 – 19 Sykkel