NY MEDARBEIDER I IL SVERRE Fotball.

NY MEDARBEIDER I IL SVERRE Fotball.

Som noen av dere vet så er Tor Henry langtidssykemeldt, primært grunnet stadig dårligere syn, noe som gjør at han ikke lenger kan fortsette med sin stilling.

Som vikar er Anita Lindsve ansatt fom. 01.11.18. Anita jobber i 60% stilling hos ISI-Tech AS og er i tillegg ansatt som vikar hos IL Sverre Fotball i 30% stilling.

Arbeidstiden hos IL Sverre Fotball er tirsdager kl. 08.00 – 15.00 samt fredager, med fleksibel arbeisdag på 4 timer.

Primæroppgavene til Anita vil være de samme oppgavene som Tor Henry tidligere har hatt og/eller de oppgavene/rollene som Anita og styret måtte bli enige om.

VIKTIGE KORTSIKTIGE OPPGAVER FOR LAGLEDERE OG TRENERE.

Aktivitetsavgift:

Denne må purres til de foresatte/spillere som enda ikke har betalt. I linken nedenfor kan all info om Aktivitetsavgift leses og det er også lenker i sanntid som viser hvem som har betalt, slik at det for lagledere er enkelt å purre opp til de som ikke har betalt for seg.

https://ilsverre.no/aktivitetsavgift-2015/?avdeling=fotball

Politiattester:

Om dette temaet «strides de lærde». NIF, NFF og myndighetene har ikke greid å komme til en endelig avklaring om hvor ofte politiattestene bør/skal fornyes. Dette er nå «nitidig» undersøkt av Anita og Tor Henry og svaret er at de som har vist attest slipper å vise noen ny attest inntil ny beskjed om dette kommer fra klubben (sånn er det bare 🙂 !) Mao. De som står på listen i linken nedenfor trenger ikke å fornye attesten.

De som ikke finner sitt navn på denne listen må sørge for å få ordnet med politiattesten snarest mulig. Dette gjelder for alle som har en trener- eller laglederrolle i klubben.

https://ilsverre.no/politiattest/?avdeling=fotball

Liste: http://ilsverre.no/wp-content/uploads/2018/11/politiattester-pr–12-11-18.pdf

 

Dette er trolig nok informasjon i denne omgang. Behandle Anita på en fin måte ellers så kommer «en friskmeldt» Tor Henry til å blande seg inn, og det ønsker vi vel ikke 🙂 !

Tor Henry takker med dette for seg.