Kontoret høsten 2018

Grunnet langtids gradert sykemelding vil kontoret kun være åpent på torsdager utover høsten.
Vedrørende økonomistyring så vil fakturaer, dommerregninger samt andre bilag bli betalt, også dette på torsdager, ved innsendelse til: [email protected].
Overganger vil bli håndtert som tidligere, men opprettelse av overganger vil også bli utført på torsdager.
Vedrørende henvendelser for annet enn av økonomisk art ber vi om at disse blir sendt til aktuelle personer og e-postadresser som du finner på følgende webadresse:
trykk på: Organisasjonskart 2018.
Lenke for betaling av AA Høst 2018 vil bli lagt ut i løpet av torsdag 16.08 (gjelder årsklassene G/J11 tom. Kvinner Senior).

Vennlig hilsen

Styret og Tor Henry»