Informasjon om Leva-Fro Arena Elberg & telehiv.

Kunstgressbanen på Elberg er ujevn, og medfører problemer for trening og kamp for våre lag. Her følger  informasjon om hvordan det jobbes med saken.

For andre året på rad erfarer vi store telehiv på banen. Dette er en svært uheldig situasjon for klubben og her beskriver vi hvilken måte det arbeides med saken på:
Banen er bygget ved at torva på den «gamle banen» ble fjernet, og det ble lagt på 2-3 cm avretting komprimert masse på toppen. Oppå dette er det lagt en plastduk (membran), og deretter en drenspad som skal lede vannet til ledningsgrøfter på siden av banen. Dette er en anbefaling vi har fått fra rådgivende konsulent, som er blant landets mest erfarne konsulenter innen kunstgressbaner.
I teorien skal grunnmassene under membranen tørke opp, slik at telehiv ikke skulle være/bli et problem. Når banen nå har så store telehiv, skyldes dette at grunnen ikke er så tørr som forutsatt, og banen har fått store telehiv to år på rad.

Vi hadde en prosess med to befaringer våren 2017 sammen med våre leverandører samt representanter fra Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Norges Fotballforbund. Konklusjonen fra disse var at vi skulle få ekstern vurdering av banens jevnhet sommeren 2017, og få en ny vurdering sommeren 2018. Da har vi et sammenligningsgrunnlag for hvordan banen er etter teleløsning. Det vil derfor bli besluttet hva vi skal foreta oss med banen etter nye befaringer i mai i år, etter teleløsningsperioden.
En løsning kan være at vi må ta suge opp gummigranulat og grus fra kunstgresset, skjære vekk kunstgresset i håndterbare deler, og fjerne gresset. Deretter fjerne drenspad og membran, før massene må skiftes ut. Dette er et stort arbeid, som både vil være økonomisk og personellmessig krevende. Vi vil være sikker på at vi har et godt beslutningsgrunnlag før vi går til et slikt skritt.
En tilleggsutfordring er at det i grunnen nærmest jernbanen (der det ikke var bane før 2016), er et mylder av store røtter, strømkabler og hoved-fiberkabel (rikskabel) for internett. Dette gjør gravearbeid her meget krevende, og det kompliserer vurderingene ytterligere.
Inntil videre må vi leve med ujevn bane fram til telen har gått. Vi forventer at banen da bedrer seg. Vi er likevel «mentalt forberedt» på at vi må gjøre et arbeid med grunnen i 2018.

Vi vil forsøke å informere fortløpende med arbeidet som pågår, og kan ikke annet enn å be om fleksibilitet fra våre trenere, motstanderlag og brukere for øvrig. Dette er naturligvis en kjedelig situasjon for alle parter. Vi som arbeider på dugnadsbasis med disse utfordringene forsøker å løse saken etter beste evne.
– Kommentarer eller konstruktive forslag til arbeidet som pågår kan sendes på epost til espen.leirset (a) gmail.com