Årsmøte 2018

Il Sverre avholder sitt årsmøtet den 15.mars kl. 18:00 i Bistroen på Levanger videregående skole, inngang fra sundet.

Saksliste og sakspapirer vil bli lagt inn her etter at gruppene har avholdt sine årlige møter

Gruppene avholder sine årlige møter:

Turn: 27. februar kl. 19:00 i Trønderhallen

Fotball 28. februar kl. 20:00 på Elberg

Sykkel: 28 februar kl. 19:00 i klubbhuset i Stadionparken

 

Saksliste til årsmøte 2018

Sak 4 – Behandle idrettslagets årsmelding herunder gruppeårsmeldinger

Sak 5 – Regnskap Hovedlaget revisjonserklæring Hovedlaget

Sak 6 – Behandlle forslag og saker 2018

Sak 7 – Medlemskontingent 2018

Sak 9 – Behandle idrettslagets organisasjonsplan 2018

Sak 10 – Valg 

Årsmeldinger, regnskap og budsjett fra gruppene

Turn:

Årsmelding Turn 2017

Årsregnskap 2017 Sverre Turn

Årsregnskap

Sykkel:

Årsmelding Sykkel 2017

BUDSJETT OG REGNSKAP 201718

 

Tennis:

Årsmelding Tennis 2017

Årsregnskap 2017 Sverre Turn

Fotball:

Årsmelding Fotball 2017

IL Sverre Fotball – Budsjett 2018 og regnskap per 31 12 17

 

Sak 5 – Regnskap Hovedlaget

Revisjonserklæring Il Sverre Hovedlaget 2017