Leva-Fro Arena Elberg & Parkering.

Styret ber om at alle trenere og lagledere som har kamper på Leva-Fro Arena Elberg om å spre følgende melding til foreldre på sine lag:

Når det går to kamper eller mer samtidig på Leva Fro Arena Elberg, så blir det ofte parkeringstrøbbel. Styret oppfordrer derfor:

– Samkjør eller bruk sykkel hvis mulig.
– Bruk parkeringsplassene ved NTE (over Okkenhaugveien).
– Overlat så mye som mulig av grusplassen til gjestende lag.

Det er ikke tillatt å parkere i veien mot nabohusene.