Lederskifte i Il Sverre

På Il Sverre sitt årsmøte 8.mars 2017 takket Atle Busch av som leder i Il Sverre. Atle har vært leder i Il Sverre i 5 år og gjort en utmerket jobb.

Han har drevet klubben med stø hånd og fått utført mange viktige saker for Il Sverre. Han fikk overrakt blomster og gave av påtroppende leder Ola Salthammer, samt rosende ord for sin jobb og engasjement for klubben.

Ola Salthammer ble valgt som ny leder.