Æresmedlem Il Sverre 2017

På årsmøtet den 8.mars ble Ruth Floan Knutsen født 09.06.- 38 utnevnt til Æresmedlem og fikk overrakt Sverrenålen.

 

Ruth Floan Knutsen har gjennom mange år representert IL Sverre’s Turngruppe og vært aktiv innen turnsporten,- både som aktiv utøver og med mange styreverv.

Hun har deltatt på  38  Kretsstevner, 8 Landsturnstevner, 8  Gymnastradaer,  og et nordisk stevne .17198859_10154874007320272_812820667_n

Hun står fortsatt i tropp, i en alder av 78 år og trener mot Landsturnstevnet i Haugesund i 2017.

Hun har hatt flere verv i IL Sverres Turn-gruppe og Nord-Trøndelag Gymnastikk -og Turnkrets. Hun har vært styremedlem i IL Sverres Turngruppe i  1 år, vært nestleder 2 år og leder i 2 år, samt 15 år som veterankontakt .

Hun var med å revitaliserte Nord-Trøndelag turnkrets som igjen ble egen turnkrets i 2002, og var kretsleder sammenhengende fra 2002-2012.

Hun har deltatt på møter i Norges Gymnastikk og Turnforbund, i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Idrettskrets og i Nord-Trøndelag Turnkrets. Hun oppsøkt lagene i NT jevnlig, og har alltid representert Sverres Turngruppe med stolthet og entusiasme.

Hun har fortsatt verv i kretsen som Bredde og Seniorkontakt.

Ruth arbeider svært systematisk, -med stor nøyaktighet og iver for turnsporten i idrettslaget vårt og kretsen vår.

Hun tar alltid sine verv med stor pliktoppfyllelse og et engasjement som har gitt både lag og krets svært mye. Hennes strukturerte framdriftsrettede arbeid har gitt velfungerende styrer der hun har deltatt eller vært leder.

Ruth uttalte da hun fikk Kretsens fortjeneste medalje i sølv, at hun har hatt mange svært positive opplevelser i IL Sverre både som aktiv og som medlem av styret i turngruppa.

Det å være med å bidra til positiv aktivisering for barn, ungdom og voksne har hun opplevd som svært givende og verdifullt. Idretten og idrettsmiljøet har gitt henne utrolig mye glede og mange gode vennskap.

Ruth har fulgt opp Sverre-turnerne i hele sin tid som kretsleder. Hun har deltatt på oppvisninger og fulgt turnsporten og Sverre turnerne og styret spesielt.

Ruth F. Knutsen fikk Sverre-skjoldet i 1999. Hun har også blitt tildelt Kretsens fortjeneste medalje i sølv og gull.

Vi gratulere Ruth med utnevnelsen.