Ny «Sverre – Brakke» på Elberg

Ny «Sverre-brakke» på Elberg

 

IL Sverre planlegger å rehabilitere dagens klubbhus på Elberg i stedet for å bygge nytt klubbhus. Prosjektet kalles «Sverre-brakka».

På Lerkendal står landets meste kjente brakke, der Rosenborg har sitt hovedkvarter. Nå ønsker IL Sverre å bygge sin egen versjon av brakka – gjennom å rehabilitere dagens klubbhus på Elberg.

IL Sverre har i lengre tid vurdert hva som er beste klubbhus-løsning. Idrettslaget har vurdert å bygge nytt klubbhus på Elberg, og har fått utredet to alternativer for nybygg. Kostnadene er estimert til mellom 11 og 16 millioner kroner, noe som er for dyrt for laget. I vinter har derfor klubben fått utredet om dagens klubbhus på Elberg kan rehabiliteres. En rapport fra byggmester Innherred Entreprenør AS viser at dette er fullt mulig. En slik løsning vil koste rundt 3,3 millioner kroner. Klubben vil da få et klubbhus som er oppdatert til dagens standard, med ny bordkledning, dører, vinduer, samt stor platting med overbygg, ny utendørs kioskluke med platting, større kjøkken og bedre lagerrom.

Dagens klubbhus består av et stort, ubrukt kaldlager i midten av bygningskroppen. Ved å ta i bruk denne delen, vil klubbhuset få fire garderoberom i stedet for dagens to. Det er også planlagt en ny dommergarderobe, slik at det blir totalt to dommergarderober. Dertil er det planlagt totalt fem nye toaletter, i tillegg til dagens to. Liten toalettkapasitet har blant annet gjort det vanskelig å arrangere cuper, turneringer og øvrige arrangementer på den nye kunstgressbanen Leva Fro Arena Elberg. Med et rehabilitert klubbhus legger vi forholdene til rette for å utnytte den nye kunstgressbanen på en bedre måte. Bygget er planlagt bygget etter TEK-10-standarden, som blant annet forutsetter universell utforming.

«Sverre-brakka» skal være et klubbhus for hele IL Sverre, ikke bare for fotballgruppa. Samtidig vil det være fotballgruppa som er den klart tyngste brukeren av klubbhuset, på grunn av gruppas størrelse, og brakkas nærhet til fotballbanen Leva Fro Arena Elberg. Fotballgruppas årlige møte og hovedstyret i IL Sverre har fått planene presentert, og begge instanser innstiller overfor hovedlagets årsmøte den 8. mars for å realisere prosjektet.

I finansieringsplanen framgår det at prosjektet finansieres med ca 1,1 millioner kroner i spillemidler, ca 600.000 i momskompensasjon, og vi estimerer 200.000 kroner i sponsor og gavebidrag. Hovedlaget i IL Sverre har egenkapital fra stadionsaken ennå, og det er planlagt at 500.000 kr av disse pengene settes av til klubbhusbyggingen. Den siste millionen er planlagt finansiert av fotballgruppa. Fotballgruppa har god økonomisk kontroll og skaffet seg godt økonomisk handlingsrom ved å ha bygget flere baner de siste årene. En del av støtten fra disse banene kommer klubben i hende en tid etter at banene er ferdig, noe som gjør at fotballgruppa er i posisjon til å bidra med en betydelig del av egenkapitalen. Fotballgruppas medlemmer har også bidratt sterkt til dette, ved at de har betalt en noe høyere aktivitetsavgift de siste årene.

Klubbhuset på Elberg er ved siden av Brusve gård det eneste «forsamlingshuset» på Bruborg. Hovedrommet i klubbhuset har kapasitet til møter og arrangementer for 30-40 personer.  Alle som er interessert i å vite mer om prosjektet er hjertelig invitert til presentasjonen av planene, som skjer på årsmøtet i IL Sverre 8. mars i Trønderhallen.

Se utkast over rominndeling/skisse av Sverre – brakka. Trykk på linken under:

c Sverrebrakka rominndeling

Tilstandsrapport: a Tilstandsrapport pdf

Espen Leirset, styremedlem IL Sverre Fotball