Invitasjon til temadag – Barn og unge med Fatigue

Invitasjon til temadag – Barn og unge med Fatigue

Steinkjer rådhus 8. mars.

Deltakeravgift 250,- tema unge med Fatigue

Målgruppe: Fagpersonell i kommuner og spesialisthelsetjeneste, representanter i organisasjoner og andre interesserte.

Se vedlagt program for påmelding og ytterligere informasjon om temadagen.

Mvh

Mari Ann Landsem Melhus

Idrettsfaglig leder Nord-Trøndelag Idrettskrets