Årlig møte IL Sverre turn

IL Sverre turn avholder sitt årlige møte mandag 27.2.17, kl. 19.00 i seminarrommet i Trønderhallen.

Forslag til saker i tillegg til vanlige årsmøtesaker sendes til styrets leder [email protected] innen 24.02.17.
For å være stemmeberettiget på årsmøte må du ha betalt medlemsavgift i IL Sverre for 2016.

Med hilsen: Styret i IL Sverre Turn