Årsmøte

Hovedlaget IL Sverre gjennomfører årsmøtet 08.03.16 kl. 1800 i Trønderhallen.

Årlige møter:

Gruppenes årlige møter gjennomføres slik:

– Fotball          16. februar

– Turn              27. februar

– Tennis           27. februar

– Sykkel          28. februar.

Informasjon om sted, saksliste, saksframlegg og årsmelding blir lagt ut på hjemmesiden.

Hovedlaget IL Sverre gjennomfører årsmøtet 08.03.16 kl. 1800 i Trønderhallen.

Forslag til saker må sendes styret senest to uker før årsmøtet.

Vi skal behandle vanlige årsmøtesaker, og saker som gjelder drift og videre utvikling av klubben. Styret ønsker også en dialog med de som møter for å få innspill til styrets arbeid kommende år.

Saksliste

Sak 0 Saksliste til årsmøtet 2017

Sak 4 – Behandle idrettslagets årsmelding herunder gruppeårsmeldinger

Sak 5 regnskap Hovedlaget Revisjonserklæring Hovedlaget

Sak 6 Behandle forslag og saker 2017

Sak 7 til årsmøtet – medlemskontingent 2017

Sak 9 til årsmøtet – Behandle idrettslagets organisasjonsplan 2017

Sak 10 til årsmøtet – ValgÅrsmeldinger, regnskap og budsjett fra gruppene

Turn:

Årsmelding 2016 – Turn

Revisjonserklæring 2016 Turnavdelingen (1)

Regnskap 2016 Turn

Budsjett 2017 (1)

Sykkel:

Budsjett 2017 – sykkel

BUDSJETT OG REGNSKAP 2016 Sykkel

 

Tennis:

Årsmelding 2016 IL Sverre Tennis

Regnskap 2016 IL Sverre tennis

Budsjett 2017 IL Sverre tennis

 

Fotball:

Årsberetning 2016 Fotball

Revisjonserklæring 2016 IL Sverre Fotball

 

 

 

 

Enkel servering.

Vel møtt!

Styret