Brikker

Liste over de som mangler brikker

Det hadde vært fint om dere meldte tilbake hvis noen av de som mangler brikker har brikker.

Send navn og brikkenr til Per Gunnar Hansen tlf 926 51 314 eller [email protected]

Det vil være mulighet for å leie brikker av arrangøren.

Per Gunnar