Medlemskontingent for 2016

Hei alle medlemmer.

Det er tid for innbetaling av medlemskontingent for 2016. Følg vedlagt link for å betale kontingent.

Trykk her…

Denne beskjeden er også sendt ut på epost til alle medlemmer som vi har registrert i vårt system.

Medlemskontingenten bidrar til driften av idrettslaget. Ved å betale kontingenten får du tilgang til å delta i Il Sverres aktiviteter i 2016, samt at det er en nødvendighet for at dine forsikringer skal gjelde om uhellet er ute. Medlemskontingenten er obligatorisk for alle aktive i klubben, det vil si alle i Fotball, Turn, Sykkel og Tennis. Medlemskontingenten danner også grunnlaget for støtte fra idrettsforbundet. Dette betyr at klubben får økonomisk støtte fra Idrettsforbundet, beregnet etter antall medlemmer under 25 år som har betalt medlemskontingent. IL Sverre ser gjerne at hele familien registreres i et eventuelt familiemedlemskap. Dette vil dere se er svært enkelt med systemet Superinvite, som vi nå bruker i 2016. Nytt av året er at medlemmet selv betaler kostandene ved utsendelse av medlemskontingenten som er et lite påslag på den vedtatte kontingenten. Vi håper på forståelse for dette.

Med vennlig hilsen Hovedlaget i IL Sverre.