Angående hjul.

AU har etter forslag fra TU gjort følgende presisering i Utstyrsreglementet 1.3.007 2) under Hjul:

Det kan kun benyttes hjul med aluminiumsfelg, uten karbon eller andre kunststoffoverbygg, med minimum 16 eiker