Årsmøte Hovedlaget IL Sverre onsdag 2. mars 2016

Som annonsert i Innherred gjennomfører Hovedlaget IL Sverre årsmøte onsdag 2. mars kl 1800-2000 i Trønderhallen. Forslag til saker må sendes styret senest to uker før årsmøtet. Vi skal behandle vanlige årsmøtesaker og saker som gjelder drift og videre utvikling av klubben. Styret ønsker også en dialog med de som møter for å få innspill til styrets arbeid kommende år. Saksliste, saksframlegg og årsmelding legges ut på hjemmesiden www.ilsverre.no . Her finner du også informasjon om gruppenes årsmøter.
Enkel servering.
Vel møtt!
Styret