Årsmøte IL Sverre turn

IL Sverre turn avholder sitt årsmøte mandag 25.1.16, kl. 19.00 i seminarrommet i Trønderhallen.

Forslag til saker i tillegg til vanlige årsmøtesaker sendes til styrets leder [email protected] innen 10.1.16.

For å være stemmeberettiget på årsmøte må du ha betalt medlemsavgift i IL Sverre for 2015.

Med hilsen: Styret i IL Sverre Turn