Dato for turnstevne 2016 klart

Barnekretsturnstevne på Namsos avholdes 23. og 24 april 2016.

Mer informasjon kommer etter hvert.