Oppdatering NTE Gateritt 2.august

Det har blitt noen endringer på løypetrase grunnet Levangermartnan. Løypa er avstengt for motoriserte kjøretøy unntatt arrangørens biler. Løypelengde: 1550 meter.
NTE

Oversikt over adkomst til parkering. Det vil ikke bli anledning til å parkere innenfor løypetrase.
Oversikt adkomst