Åpning Stadionparken 27. august

Offisiell åpning av Stadionparken torsdag 27. august klokka 17.

Det vil komme mer informasjon om dette via gruppene, men sett av datoen allerede nå. Alle oppfordres til å møte i Sverre-klær, så blir dette en flott åpningsfest!