Årsmøte i sykkelgruppa 2015

Årsmøte i sykkelgruppa avholdes TIRSDAG 24. FEBRUAR KL 18:00 i klubbhuset på stadion.

Innkomne saker sendes styret senest 20/2

Sakliste årsmøte 2015