Frokostmøte i Il Sverre er godt i gang: Se video fra møtet!

Diskusjonen er i gang om  IL Sverres anlegg for breddeidrett. Atle Busch innleder, og Espen Leirset orienterer. De frammøtte er nå iferd med å bidra med innspill til videre strategi for anleggene i IL Sverre. Hovedstyret er svært takknemlig for alle innspill fra medlemmer angående dette.