Idrettens Skadetelefon: 02033

IDRETTENS SKADETELEFON ER NÅ TILGJENGELIGE FOR ALLE I BARNEIDRETTEN
Logo idrettens helsesenter .png Skadetelefonen telefonnummer

Telefonnummeret til Idrettens Skadetelefon er 02033.

Skadetelefonen er en telefonbasert rådgivingstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet. Skadetelefonen gir råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Åpningstider er alle dager fra 0900-2100.

Hendelsesforløp ved skade:

NB: Ved behov for akutt legehjelp/medisinsk hjelp må du ta kontakt med lokal legevakt eller nødtelefon 113!

Hendelsesforløp ved skade

Dette er et fantastisk supplement til dagens medisinske rådgivingstilbud og forsikringsordninger
Idrettens Skadetelefon er drevet av Idrettens Helsesenter. De er et av Norges Fotballforbunds datterselskaper. Mer informasjon om tjenestene finnes på http://www.idrettshelse.no/skadetelefon.