Kassererløst hovedlag

Årsmøtet i hovedlaget er gjennomført  og møtereferat (eller «protokoll») vil bli publisert fortløpende.  Som dere ser en styret nå på jakt etter kasserer. Send gjerne ei melding til leder om DU kan ta dette vervet.

 

Etter valget ser styret i hovedlaget slik ut:

Leder                                                          Atle Busch

Nestleder                                                 Rigmor Asperheim

Kasserer                                                   Ingen kandidat – årsmøtet gir styret fullmakt til å ta inn kasserer

Sekretær/informasjonsleder          Ragnhild Flatås

Styremedlem                                         Rune Leirset

Styremedlem                                         gruppeleder Fotball

Styremedlem                                         gruppeleder Turn

Styremedlem                                        gruppeleder Sykkel

Styremedlem                                        gruppeleder Tennis

 

Varamedlem                                        Per Jarle Bolkan

Varamedlem                                        Asgeir Persøy

Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt i henhold til organisasjonsplan, jf. sak. 9.

2 revisorer og vararevisorer

Revisor 1                Jørn Eriksen

Revisor 2                Are Fridheim

Vararevisor             Ingrid Øfsti

Vararevisor             Bjørn Drægebø