Sverre-svømming

Sverre-svømming søndag 26. januar, 23. februar og 23. mars.

Søndag klokka 18.00 til 19.30 er det gratis svømming for alle Sverremedlemmer i Trønderhallen. Dette er et tiltak Hovedlaget gjør for å øke opplevd tilhørighet til IL Sverre. De over 10 år kan svømme alene. De under 10 år må ha med seg ledsager. (1 voksen på 5 barn) Grunnet liten interesse vil det ikke bli servering av kveldsmat disse kveldene. Det er ingen påmelding, men ta kontakt med Rune Leirset, 90576605,[email protected]  så vi får et ca.-antall.